PRAVILNIK

O USLOVIMA I MODALITETIMA KORIŠĆENJA USLUGA I PONAŠANJU POSETILACA U ZABAVNOM CENTRU BLENDER

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom o uslovima korišćenja i ponašanja u zabavnom centru (u daljem tekstu „Pravilnik“) utvrđuju se uslovi, uputstva i pravila korišćenja svih sadržaja u zabavnom centru BLENDER OpCo d.o.o., Poslovna Jednica Novi Sad 1, ul. Bulevar Oslobođenja br. 102 (u daljem tekstu „BLENDER“ ili „Zabavni centar“), kao i obaveze i odgovornosti, koje kupovinom kartice, narukvice ili žetona, odnosno ulaskom u BLENDER preuzimaju svi njegovi posetioci.

BLENDER svojim korisnicima u okviru Zabavnog centra omogućava korišćenje automata za igranje igrica.

BLENDER svojim korisnicima u okviru Zabavnog centra ne pruža igre na sreću u smislu definicija propisanih Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 88/11, 93/12 – dr. zakon, 30/2018 i 95/2018), budući da svojim korisnicima ne omogućava nikakav dobitak u novcu, robi ili uslugama kao posledicu slučaja ili nekog neizvesnog događaja, već nagradu (na određenom broju mašina, jasno označenim) kao rezultat veštine ili znanja učesnika u igri.

Član 2.

Ovaj Pravilnik je vidno istaknut na ulazu u zabavni centar BLENDER i svi posetioci su dužni da se pre ulaska u Zabavni centar upoznaju sa odredbama ovog Pravilnika i poštuju sve njegove odredbe.

Kupovinom kartice, narukvice ili žetona i ulaskom u zabavni centar BLENDER posetioci prihvataju sve uslove, pravila ponašanja, obaveze i odgovornosti propisane ovim Pravilnikom i potvrđuju da su ovaj Pravilnik pročitali i u potpunosti razumeli.

II DEFINICIJE

Član 3.

U ovom Pravilniku, sledeće reči i izrazi imaju značenje koje je u daljem tekstu definisano:

ZABAVNI CENTAR – Zabavni centar BLENDER OpCo d.o.o., poslovna jedinica u Novom Sadu, ul. Bulevar Oslobođenja br. 102, koja korisnicima omogućava korišćenje automata za igranje igrica.

POSETIOCI – sva maloletna i punoletna lica koja uđu u Zabavni centar BLENDER, koriste ili posmatraju sadržaje Zabavnog centra BLENDER, a ne predstavljaju ovlašćena lica Zabavnog centra BLENDER. Pod posetiocima se podrazumevaju i posetioci koji iznajmljuju prostor Zabavnog centra radi organizacije i održavanja proslava (poput rođendana i sličnih proslava).

OVLAŠĆENA LICA – lica zaposlena ili angažovana od strane BLENDER.

III RADNO VREME/ USLOVI KORIŠĆENJA

Član 4.

Zabavne igre su dostupne svim korisnicima, u okviru radnog vremena Zabavnog centra, i to svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 22:00, kao i subotom i nedeljom.

Ulaz u Zabavni centar je posetiocima dozvoljen isključivo u radno vreme.

Član 5.

Maloletnim licima do 12 godina ulaz u Zabavni centar je dozvoljen isključivo uz prisustvo roditelja, staratelja ili drugog ovlašćenog i odgovornog punoletnog lica.

Maloletnim i punoletnim licima sa telesnim ili mentalnim smetnjama ulaz u Zabavni centar je dozvoljen isključivo uz prisustvo punoletnog pratioca, iz razloga njihove bezbednosti.

Kupovinom grupnih ulaznica za više maloletnih lica, punoletno lice se obavezuje da vrši nadzor nad tim maloletnim licima dok se ona nalaze u okviru i koriste sadržaje Zabavnog centra, uz neophodno prisustvo najmanje jednog punoletnog lica na svakih šestoro (6) maloletnih lica.

Punoletno lice odgovara za sve radnje, postupke i propuste jednog ili više maloletnih lica za koje je kupilo karticu, narukvicu, žeton ili grupnu rođendansku ulaznicu.

Trudnicama i osobama sa zdravstvenim problemima, čije stanje može biti pogoršano korišćenjem sadržaja Zabavnog centra, ne preporučuje se korišćenje Zabavnog centra, a ukoliko to čine, prihvataju sopstvenu odgovornost za sve eventualne posledice.

Osobama sa epilepsijom dozvoljeno je korišćenje sadržaja Zabavnog centra uz prethodnu konsultaciju sa lekarom i na sopstvenu odgovornost. Ukoliko tokom korišćenja sadržaja Zabavnog centra posetioci osete sledeće simptome: vrtoglavicu, izmenjeni vid, trzanje oka ili mišića, nevoljni pokreti, gubitak svesti, dezorjentacija ili grčenje, dužni su da odmah prekinu korišćenje sadržaja Zabavnog centra i konsultuju se sa svojim lekarom.

Svi posetioci su u obavezi da poštuju sva upustva, obaveštenja i upozorenja Zabavnog centra i Ovlašćenih lica.

Ovlašćena lica Zabavnog centra mogu Posetioca koji se ne pridržava pravila i upustva iz ovog Pravilnika udaljiti iz Zabavnog centra i zabraniti dalje korišćenje sadržaja Zabavnog centra.

Član 6.

Posetioci koji kupuju grupne ulaznice radi proslave rođendana ili drugih vidova proslava, dužni su da se prethodno prijave popunjavanjem posebnog formulara koji je dostupan na sledećem linku: www.blendit.fun ili lično u prostorijama Zabavnog centra. Obrada podataka o ličnosti takvih korisnika vrši se u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti koje je dostupno putem sledećeg linka: www.blendit.fun kao i u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti. I u tom slučaju se obrađuju podaci o ličnosti samo onog lica koje je popunilo formular.

Član 7.

Posetioci Zabavnog centra dužni su da:

  • se pristojno ponašaju;
  • poštuju druge posetioce;
  • ne unose sopstvenu hranu i piće u prostor Zabavnog centra, osim hrane i pića za proslave i događaje, za koje poseduju dokaze o bezbednosti i ispravnosti i to čine na sopstvenu odgovornost;
  • prate savete ovlašćenog lica Zabavnog centra;
  • igračke konzole, druga sredstva za igru, kao i druge kapacitete Zabavnog centra koriste u skladu sa njihovom namenom;
  • ako su mlađi od 12 godina, budu obavezno u pratnji najmanje jednog roditelja.

IV MODALITETI KORIŠĆENJA USLUGA

Član 8.

Sve usluge Zabavnog centra su dostupne Posetiocima kroz upotrebu:

  • kartice – Moja Gejming kartica,
  • gejming narukvice, i
  • žetona.

Moja Gejming kartica je posebna kartica (tehnologija radio frekventne identifikacije), koja funkcioniše tako što Posetilac uplatom određenog iznosa na karticu dobija pravo na korišćenje usluga Zabavnog centra, odnosno korišćenje automata za igranje igrica (u daljem tekstu „MGK“). Dok god postoji određeni iznos sredstava na kartici koji je veći od cene konkretne usluge, plaćanje se može vršiti na ovaj način. Ukoliko Posetilac nema dovoljan iznos sredstava na kartici dobiće o tome obaveštenje prilikom pokušaja korišćenja usluge. Posetilac može proveriti preostali iznos na kartici samostalno upotrebom odgovarajućeg aparata u Zabavnom centru ili kod Ovlašćenog lica.

Uplata i dopuna kartice se vrši na mestima u Zabavnom centru koja su za te namene označena od strane Zabavnog centra.

MGK omogućava pristup svim igrama u Zabavnom centru uključujući i pristup konzolnim video igrama u posebnom delu Zabavnog centra.

MGK nije kreditna ili debitna platna kartica niti bilo kakva platna kartica, u smislu definicija Zakona o platnim uslugama („Službeni glasnik RS“, br. 139/14 i 44/18) i na nju se ne primenjuje taj zakon. Kartica se koristi isključivo u prostoru Zabavnog centra i to za korišćenje automata za igranje igrica.

MGK je nepersonalizovana kartica, koja ne sadrži podatke o ličnosti, niti bilo kakve informacije koje mogu otkriti identitet svog donosioca, niti podrazumeva bilo kakvu obradu podataka o ličnosti korisnika, a svom donosiocu omogućava korišćenje usluga Zabavnog centra.

MGK je kartica koja se može koristiti višekratno i može se dopuniti. Neiskorišćeni iznos na MGK se ne može zameniti za gotov novac, odnosno može se koristiti samo za usluge Zabavnog centra.

Korisnik usluge je dužan da MGK čuva sa primerenom pažnjom, a Zabavni centar nije odgovoran za gubitak, krađu ili oštećenje MGK. U slučaju gubitka MGK, korisnik može zahtevati izdavanje nove MGK, u skladu sa ovim pravilima.

Član 9.

Gejming narukvica ima istu prirodu i funkciju kao i MGK. Dobija se prilikom kupovine grupnih ulaznica, odnosno za sve vrste proslava i omogućava korišćenje usluga Zabavnog centra sve vreme trajanja proslave. Nakon proslave narukvica se može dopuniti na isti način kao i MGK i koristiti višekratno.

Član 10.

Žetoni se kupuju preko posebnog aparata za izdavanje i mogu se koristiti jednokratno, za sve osim za konzolne video igre, odnosno ne omogućavaju pristup posebnom delu Zabavnog centra sa konzolnim video igrama.

Član 11.

Zabavni centar daje mogućnost korisnicima da ostvare nagrade kao rezultat znanja i sposobnosti, korišćenjem zabavnih igara koje su jasno označene, tako što, na osnovu ostvarenih rezultata i pokazane veštine korisnika zabavne igre, emituju tikete koje korisnik može da zameni za nagradu čija vrednost i vrsta zavise od broja osvojenih tiketa.

V OPŠTA I POSEBNA UPUSTVA I PRAVILA KORIŠĆENJA

Član 12.

U Zabavnom centru je dozvoljeno fotografisanje i snimanje.

Zabranjeno je korišćenje fotografija i snimaka suprotno zakonskim propisima.

Zabranjeno je korišćenje fotografija i snimaka u komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog odobrenja od strane ovlašćenog lica Zabavnog centra.

Zabranjeno je fotografisanje i snimanje drugih posetilaca bez njihovog pristanka.

Član 13.

Ne preporučuje se unošenje vrednih stvari i veće količine novca.

Posetioci su dužni da čuvaju svoje stvari.

Ovlašćena lica Zabavnog centra ne odgovaraju za slučaj gubitka, nestanka, krađe, oštećenja ili uništenja stvari Posetilaca, niti po ovim osnovima mogu odgovarati za bilo koji vid štete.

Ovlašćena lica Zabavnog centra nisu u obavezi da čuvaju pronađene stvari Posetilaca.

Član 14.

Osobama u alkoholisanom stanju, pod dejstvom narkotika ili drugih zabranjenih supstanci izričito je zabranjeno korišćenje Zabavnog centra i svih sadržaja u istom.

Za sve eventualne štete koje su uzročnoj vezi sa alkoholisanošću Posetioca i stanjem uzrokovanim dejstvom narkotika ili drugih zabranjenih supstanci, odgovara Posetilac koji je sebe doveo u takvo stanje ili lice koje za njega odgovara po bilo kom osnovu. Isključena je svaka odgovornost Ovlašćenih lica Zabavnog centra.

VI OBAVEZE I ODGOVORNOSTI POSETILACA

Član 15.

U Zabavnom centru nije prihvatljivo nikakvo nasilničko ponašanje, govor mržnje, uznemiravanje drugih Posetilaca i generalno stvaranje neprijatnog okruženja koje onemogućava normalno funkcionisanje Zabavnog centra.

BLENDER zadržava pravo da Posetiocu koji ne poštuje gore navedena pravila uskrati pristup uslugama Zabavnog centra, odnosno da takve Posetioce udalji iz prostora Zabavnog centra.

Posetioci odgovaraju za svu eventualnu štetu koju nanesu Zabavnom centru, u skladu sa propisima koji uređuju obligacione odnose.

Član 16.

Za povrede i narušenja zdravlja koje Posetilac izazove namerno, sopstvenim nemarom i neopreznošću ili nepoštovanjem ovog Pravilnika, kao i za svaki vid štete koji nastupi po navedenim osnovima, odgovara isključivo Posetilac.

Za povrede ili narušenja zdravlja koje su izazvane guranjem, sudaranjem ili bilo kojim drugim međusobnim namernim ili slučajnim kontaktom dva ili više Posetilaca, odgovaraju isključivo ti Posetioci.

U slučajevima iz stava 1. i 2. ovog člana isključena je svaka odgovornost Ovlašćenih lica Zabavnog centra

Član 17.

Svi Posetioci su dužni da brinu o ličnoj imovini i imovini ostalih Posetilaca i Ovlašćenih lica.

U slučajevima nestanka, oštećenja ili uništenja imovine ostalih Posetilaca i Ovlašećenih lica, koje Posetilac izazove namerno, sopstvenim nemarom i neopreznošću ili nepoštovanjem ovog Pravilnika, kao i za svaki vid štete koji nastupi po navedenim osnovima, odgovara Posetilac (roditelji i pratioci).

U slučajevima iz stava 2. ovog člana isključena je svaka odgovornost Ovlašćenih lica Zabavnog centra.

Član 18.

U slučajevima nepoštovanja zabrana i ograničenja koja se odnose na upotrebu sadržaja i imovine Zabavnog centra, Posetilac ili lice koje za njega odgovara, preuzima na sebe odgovornost za bilo koje povrede ili oštećenja zdravlja.

Ukoliko prilikom korišćenja sadržaja Zabavnog centra usled nepažnje, nehata, neposlušnosti, neodgovornosti Posetilaca ili neadekvatne upotrebe opreme Zabavnog centra, dođe do povrede i narušavanja zdravlja, Zabavni centar ne snosi odgovornost za njihov nastanak, već posetioci (roditelji i pratioci) odgovaraju za nastale povrede.

Član 19.

Sve sadržaje Zabavnog centra, kojima ima dozvoljen pristup, Posetilac koristi na sopstvenu odgovornost i preuzima sve rizike koji mogu nastati korišćenjem istih.

Posetioci su u obavezi da se pridržavaju svih pismenih i usmenih upustava, instrukcija, obaveštenja i upozorenja Ovlašćenih lica.

U slučaju nepoštovanja uslova i ograničenja iz ovog Pravilnika od strane maloletnog lica, roditelja, staratelja ili drugog ovlašćenog i odgovornog punoletnog lica, isključena je svaka odgovornost Ovlašćenih lica.

VII REKLAMACIJA I NAČIN REŠAVANJA REKLAMACIJA

Član 20.

Posetioci mogu da izjave reklamaciju Ovlašćenim licima ako usluga nije saobrazna ugovorenoj.

Posetilac Zabavnog centra može da izjavi reklamaciju usmeno, pismeno, telefonom u toku radnog vremena Zabavnog centra ili elektronskim putem slanjem e-maila na info@blendit.fun.

U prostorijama Zabavnog Centra Ovlašćeno lice vodi evidenciju primljenih reklamacija i čuva je najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija Posetioca.

Ovlašćeno lice Posetiocu izdaje pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrđuje prijem reklamacije, odnosno saopštava broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Ovlašćeno lice bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem daje odgovor Posetiocu na izjavljenu reklamaciju, koji mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Posetioca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zabavnog centra.

Na sva pitanja koja nisu regulisana Pravilnikom neposredno će se primenjivati relevantne odredbe zakona Republike Srbije.


Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj tabli Zabavnog centra dana 01.06.2019. godine.